Saturday, May 5, 2007

Hester / Horses

I dag har vi vært på Håkøy utenfor Tromsø. Der driver samboerens bror og dama hans hestestall. Ungene har stor kosa seg i det fine været vi har hatt idag! Her er det Erlend som hjelper til å ta hestene ut på beite. Ikke fritt for at han er kry der han går :)

Today have we been to Håkøy outside Tromsø. Hubbys brother and his girlfriend runs a horse stable there. The kids been having a great time in the good weather we've had today! Here Erlend helps to walk the horses to they're pasture. He's rather proud there he's walking :)

En av de rundt 13 hestene som var på gården.

One of the about 13 horses that was on the farm.

Endre var veldig begeistret for hestene da han kunne se dem fra vogna innafor gjerdene, men ville ikke prøve å sitte på en.

Endre was very enthusiastic about the horses when he could watch them inside the fences from his carriage, but didn't want to try to sit upon one.

Men det gjor Eirin. Var ei som var veldig kry oppå hesteryggen :)

But Eirin did. She was very proud up on the horseback :)

No comments:

Post a Comment

♥ Thanks for leaving your comments ♥