Friday, August 1, 2008

Moltebær tur / Cloudberry picking

moltebærtur1

I går ettermiddag tok jeg Erlend og Eirin med meg for å se etter molter. Det er et par små myrer i skogen her hos oss ;)

Yesterday I took Erlend and Eirin with me to look for cloudberries. There is a couple of bogs in the forest ;)

moltebærtur2

Erlend liker å lete etter sommerfugler. Og denne tilhører Perlemorvinge familen, er usikker på akkurat hvilken sort det er for de er så like...

Erlend like to look for butterflies. This one belongs to the Perlemorvinge family, I'm not sure about the name of this one because they are so similar...

moltebærtur3


moltebærtur4

Og vi fant molter! De fleste er ennå ikke modne, så vi må nok ta oss en tur over helga og plukke mer. Såfremst ingen andre kommer oss i forkjøpet ;)

And we found cloudberries! Most of them are not ripe yet, so we have to look for more over the weekend. Hoping that noone else has plucked them before us ;)

moltebærtur6

Det å være på tur sammem med barn gjør turen veldig annerledes enn når vi bare er voksne. Selvsagt kjenner vi også de ulike luktene fra myr, skog og eng. Men jeg blir så glad når jeg hører ungene si: "Mamma, så godt det lukter her!" Og det igjen gjør meg mer oppmerksom på skifte av lukter når vi skifter terreng. Mens myra lukter lyng, molter og jord, så lukter skogen friskt av bregner. Og enga bak huset lukter søtt av mjødurt.

Hiking with the kids makes the hike so much more different than being just grown ups. Ofcourse do I smell the different scents from the bog, the forest and the meadows. But it makes me so happy hearing the kids saying: "Mom it smells so good here!" And that again makes me more attentive on the changes of scents when we go from one terrain to another. While the bog smell of heath, cloudberries and mould, the forest smell of ferns. And the meadow behind our house smell sweet of meadowsweets.

moltebærtur5

Pauser må til selv på bærtur :) Sjokolade og vann og ungene er fornøyde.

We need breakes on berrypicking trips too :) Chocolate and water and the kids are happy.

moltebærtur8


moltebærtur7

Ikke bare blir man mer oppmerksom på lukter og lyder sammen med barn i skogen, ungene finner og legger merke til så mye mer enn vi voksne. Vi har vel en tendens til å bare gå fremover for å komme oss til målet... Så i går så vi trær som elgene har spist barken av og hull i en trestamme etter en hakkespett :) Ting jeg nok hadde gått rett forbi hadde jeg vært alene...

There is not just scents and sounds we get more attentive about when being with the kids in the forest. The kids find so many more exciting things than us. I guess we have a tendency to just walk forward to the goal... So yesterday we saw trees where the moose have eaten the bark and a hole in a tree after a woodpecker :) things I would have walked straight by if I were alone...

moltebærtur9

No comments:

Post a Comment

♥ Thanks for leaving your comments ♥