Monday, August 25, 2008

Søndagstur / Sundayhike

sand1

Når høsten viser seg fra sin beste side med sol og varme, må jo dagen utnyttes. Så da blir det skogstur ;) Denne gangen på nye stier.

When the fall show itself from the good side with sun and warmt, the day has to be used. So we went on a forest hike ;) This time on new paths.

sand2

Selv om minstemann kunne sitte i vogna det meste av veien, er det godt å strekke på beina innimellom. Og da kan det jo være lurt med litt "bensin" i form av litt godteri ;)

Even if the little man could sit in the carriage most of the time, it's good to stretch ones feet inbetween. And then some "fuel" can be good to have ;)

sand3


sand4

På hjemveien var eirin sliten i beina og fikk sitte på med pappa :)

On the way home Eirin got tired and got to ride with daddy :)

sand5

Det var godt å komme tilbake til parkeringsplassen hvor det var vind. Ungene hadde det moro med å kaste stein i vannet og så etter småfisk.

And it was refreshing to get back to the parking lot wth some wind and the lake. The kids had some fun time throwing rocks and looking for fish.

sand6

No comments:

Post a Comment

♥ Thanks for leaving your comments ♥