Friday, December 29, 2006

Leking i snøen / Playing in the snow

Vi var så heldige at vi fikk snø til jul, og den ligger ennå :) Så derfor ble dagene mellom jul og nyttår brukt til å leke ute!

We were lucky and got snow for Christmas, and it's still here. So we spent the days between christmas and new year outside playing!Endre er ute og kjører spark. Dette var så artig at han ble sinna når vi skulle gå inn...

Endre is out driving kick-sled. This was so much fun that he got so angry when it was time to go in...


Ungene har laga snø monster!

The kids have made a snow monster!