Sunday, March 16, 2008

Det er vår i lufta / Spring is in the air

Our sledge hill

Vi må bare nyte snøen mens den ennå er her,
så vi har på nytt vært i bakken vår og aka :)

We have to enjoy the snow when it's still around,
so we've been to our hill sledging today too :)


Fun, fun, fun!!

Ingen tvil om at Endre liker å kjøre fort.

No doubt that Endre enjoys going fast.


A fire to keep us warm.

Selv om det er vår i lufta, er det godt å ha et bål
å varme seg på.

Even if the spring is in the air, it's good to have
a fire to keep warm.


A spring sign for sure :)

Og denne lille karen er et sikkert vårtegn her i nord!
Aner ikke hvilken flott sommerfugl den kommer
til å forvandles til, men flott er den der den kjemper
seg frem i snøen.
Og så må jeg bare vise dere denne flotte siden - Moosefish.
Flotte bilder og historier!

And this little fellow is a certain spring sing up here in the norht!
I have no idea which beautiful butterfly it will turn in to,
but it's great strugling it's way through the snow.
And then I just have to show you this site - Moosefish.
Great pictures and stories!

No comments:

Post a Comment

♥ Thanks for leaving your comments ♥