Monday, March 24, 2008

Påsken / Easter

Vi har hatt en drømme påske her nord! Sola har skint fra en skyfri himmel. Vi har våknet til -20C så og si alle dagene, men etter noen timer med sol har temperaturen vært kun et par minusgrader.
Torsdag og fredag har vi vært nede ved vannet og pilka på isen. Ble ingen fisk da ;) Men det er moro både for små og store. Utsikten mot nord og sør var utrolig flott, og vi var ikke alene om å pilke på isen disse dagene. Endre har også gått sin første skitur, om enn ikke så mange metrene ;)

We've had a drem easter up here in the north. The sun has been shining from a skyfree sky. We've woken up to -20C almost every day, but after some hours with sun the temperatur has been only a couple of minus degrees.
Thursday and Friday was spent down by the lake jigging. We didn't catch any fish though ;) But it's a lot of fun both for old and young. The view both to the north and the south was incredible, and we were not alone jigging on the ice these days. Endre has also taken his first ski trip, although it wasen't many metres ;)


On the way to icefishing


First time skiing :)


Icefishing


Icefishing


The view to the north


The view to the south


Our camp by the lake

Lørdag var vi på hytta til søskenbarnet mitt ved Skøvannet.

Saturday was spent at my cousins cabin at Skøvannet.

The view to Skøvannet


Red cheeks = healty kids!


Dinner


Søndag var det så kraftig vind at vi tilbrakte dagen innendørs. Så det var godt å våkne opp og høre at vinden ikke blåste idag :) Vi har vært på ski rundt i skogen bak huset vårt idag. En liten tur som ble til en liten oppdagelsereise for de små. Vi fulgte et revespor, og så at den hadde hoppet frem og fanget en mus, spist den og etterlatt beviset for oss. Vi så også spor etter mus og elg. Ungene har fått øvet seg på ski, og de skal virkelig ha ros for ikke å gi opp, både når det gjelder opp- og nedover bakker. Noen knall og fall må en bare regne med! Men da vi var kommet hjem igjen sa Erlend at dette hadde vært den beste dagen han hadde hatt! Varmer et morshjerte!

Saturday was so windy that we spent the day inside. So it was good to wake up today not hearing the wind blowing :) We've been skiing in the forest behind our house today. A small trip that became a little trip of discovery for the kids. We followed a fox tracks, saw that he had jumped and catched a mouse, eaten it and left the evidense for us. We also saw tracks from mouse and elks. the kids have been practising their skiing, and they really deserves laud for not giving up both for the up - and down hills. Some falling has it just to be! But when we had come home, Erlend said that this had been the best day ever! That warmes a mothers heart!

A skitrip


Practising to ski down hill


There has to be some falling...

Tired?

No comments:

Post a Comment

♥ Thanks for leaving your comments ♥