Sunday, January 13, 2008

Is på myra / Ice on the bog

Det er moro å skli på isen. Nå i kulda er myra vår full av is.
Småfuglene må også få noe å spise i kulda :)

It's fun to slide on the ice. Now in the cold our bog is full of ice.
The little birds need someting to eat in the cold too :)

No comments:

Post a Comment

♥ Thanks for leaving your comments ♥