Sunday, September 16, 2007

Søndagstur / Sunday walk

I dag har vi vært på en kort tur rett oppi veien. Etter flere dager med regn er det mye vann i bekkene. Denne er den største vi gikk forbi på turen vår. Her dukker det til stadighet skjell opp, de vaskes ut når det er mye vannføring i bekken. Så det beviser nok at det for flere millioner av år siden har vært hav her!

Today have we been on a short walk up the road. After several of days with rain there is a lot of water in the streams. This was the biggest we passed by. In this stream there pops up sea shells, they get washed out from the sand when there's alot of water streaming. So there's the proof that there was an osean here millions of years ago!No comments:

Post a Comment

♥ Thanks for leaving your comments ♥